Logowanie

Op��aty - za us��ugi opieku��cze

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.11096.7.2009

  ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Województwa Zachodniopomorskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.63.90526.3.2010

  uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.106.30416.7.2009

  uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała

 • DZ. URZ. 2010.363.250816.7.2010

  uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.


 • DZ. URZ. 2011.157.327528.11.2011

  uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kolbudy ze zm.

 • DZ. URZ. 2010.363.250916.7.2010

  uchwała nr XXXVII/286/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów i logopedów, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.189.511412.11.2010

  uchwała nr 580/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrołęce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.280527.7.2010

  uchwała nr XLIV/270/2010 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.55455.12.2009

  uchwała nr XLVII/695/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.377121.8.2010

  uchwała nr LXVII/320/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok miasta Piastowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.22976.6.2009

  uchwała nr XXI/162/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192924.4.2012

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław na 2012 rok

 • uchwała nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Głogowie (...)29.5.2012

  uchwała nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów.

 • uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia (...)12.12.2011

  uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.136.410920.8.2009

  uchwała nr 294/XXXX/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku

 • uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 27 (...)19.3.2012

  uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.47.11706.4.2009

  uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz

 • rejestr Wojewody Lubuskiego REJESTR WOJEWODY LUBUSKIEGO (...)29.6.2012

  rejestr Wojewody Lubuskiego REJESTR WOJEWODY LUBUSKIEGO JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.151.365614.8.2010

  uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.183.485028.10.2010

  uchwała nr XLVII/426/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.