Logowanie

Op��aty - za zaj��cie pasa drogowego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.9728.6.2010

  uchwała nr XXXIX/349/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.166811.7.2011

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.55930.4.2009

  uchwała nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Gminy Bobolice jest zarządcą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.74221.3.2011

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.153621.6.2011

  uchwała nr VII/41/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.149316.6.2011

  uchwała nr XI/138/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.16801.10.2010

  uchwała nr LXVI/43/2010 Rady Gminy Bircza z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.14237.6.2011

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Niebylec z dnia 17 maja 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.99113.4.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Baligród z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.23.8.2011

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.135717.7.2009

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.30119.3.2009

  uchwała nr XXXI/788/091497 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.181819.10.2010

  uchwała nr 330/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.64324.4.2009

  uchwała nr XXIII/188/09 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.74227.5.2009

  uchwała nr XXX/323/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.34612.3.2009

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.2612.1.2009

  uchwała nr XVIII/140/08 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.112028.4.2011

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15506.9.2010

  uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Dynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.48628.2.2011

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Frysztak

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.