Logowanie

Opieka społeczna

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.322.220222.6.2010

  zarządzenie nr 209/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2011.317.260720.6.2011

  zarządzenie nr 206/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej

 • DZ. URZ. 2011.317.260820.6.2011

  zarządzenie nr 213/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego

 • DZ. URZ. 2011.316.260520.6.2011

  zarządzenie nr 214/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych


 • DZ. URZ. 2011.316.260620.6.2011

  zarządzenie nr 215/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • DZ. URZ. 2010.321.220122.6.2010

  zarządzenie nr 210/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • DZ. URZ. 2010.320.220022.6.2010

  zarządzenie nr 205/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej

 • DZ. URZ. 2011.320.261322.6.2011

  zarządzenie nr 212/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

 • DZ. URZ. 2011.106.8439.3.2011

  zarządzenie nr 16/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2011roku.

 • DZ. URZ. 2010.92.17536.7.2010

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego

 • DZ. URZ. 2011.106.8429.3.2011

  zarządzenie nr 15/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.18.44814.2.2011

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Chojnickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XX-99/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie.

 • DZ. URZ. 2011.106.8419.3.2011

  zarządzenie nr 14/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.4.13912.1.2011

  uchwała nr XL/368/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakatrze socjalnym .

 • DZ. URZ. 2011.106.8409.3.2011

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.106.8399.3.2011

  uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana

 • DZ. URZ. 2010.21.1104.2.2010

  zarządzenie nr III/142/2010 Starosty Wadowickiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utryzmania w domach pomocy społecznej oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2010

 • DZ. URZ. 2011.4.11512.1.2011

  uchwała nr 374/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.712.607828.12.2010

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXX/469/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.