Logowanie

Opieka spo��eczna

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.321.220122.6.2010

  zarządzenie nr 210/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • DZ. URZ. 2011.316.260520.6.2011

  zarządzenie nr 214/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2011.316.260620.6.2011

  zarządzenie nr 215/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • DZ. URZ. 2011.317.260820.6.2011

  zarządzenie nr 213/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego


 • DZ. URZ. 2010.322.220222.6.2010

  zarządzenie nr 209/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2010.320.220022.6.2010

  zarządzenie nr 205/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej

 • DZ. URZ. 2011.317.260720.6.2011

  zarządzenie nr 206/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej

 • DZ. URZ. 2011.320.261322.6.2011

  zarządzenie nr 212/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

 • DZ. URZ. 2011.106.8439.3.2011

  zarządzenie nr 16/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2011roku.

 • DZ. URZ. 2010.92.17536.7.2010

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego

 • DZ. URZ. 2011.106.8429.3.2011

  zarządzenie nr 15/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.68515.5.2009

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV .

 • DZ. URZ. 2011.18.44814.2.2011

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Chojnickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.488.369122.9.2010

  ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 września 2010r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małoplskiego

 • DZ. URZ. 2010.488.369022.9.2010

  ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 września 2010r. w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XX-99/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.153414.7.2011

  uchwała Nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. 2011.106.8419.3.2011

  zarządzenie nr 14/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.373626.4.2012

  uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

 • DZ. URZ. 2011.132.110218.3.2011

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.