Logowanie

Podatki - zwolnienia podatkowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30015.12.2011

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.33212.3.2009

  uchwała nr XXVII/264/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.28.62415.4.2010

  uchwała nr L/482/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32259.12.2011

  uchwała nr XIV/84/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli służących działalności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.157210.9.2010

  uchwała nr XLVIII/320/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.68816.3.2011

  uchwała nr VII/79/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.68916.3.2011

  uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.157310.9.2010

  uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.14033.6.2011

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.191910.11.2009

  uchwała nr XXX/220/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 października 2009r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.231523.11.2010

  uchwała nr LVII/1115/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.231423.11.2010

  uchwała nr LVII/1114/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.156222.6.2011

  uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Jasła

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.96111.4.2011

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.35014.2.2011

  obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.86814.5.2010

  obwieszczenie nr 1/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.275810.12.2010

  obwieszczenie nr 4/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.203310.11.2010

  obwieszczenie nr 3/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.73.141716.8.2010

  obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.9614.1.2010

  uchwała nr LII/986/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.