Logowanie

Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.170.224.6.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.74.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.19817.2.2009

  uchwała nr XXXII/289/08 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci: zasiłków celowych, okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.244.228.9.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-131/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 września 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/279/10 Rady Gminy Narewka z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1919.1.2009

  uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr NR XXVII/157/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.236.218.12.2009

  uchwała nr XXIX/194/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe w formie posiłków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.282320.3.2012

  uchwała nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.1920.1.2009

  uchwała nr XXXV/435/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.2423.1.2009

  uchwała nr XXI/145/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad zwrotu wydatków udzielonej pomocy w dożywianiu uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.183.117.9.2009

  uchwała nr XXVI/198/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.27.2827.1.2009

  uchwała nr XVII/84/08 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.229.24.12.2009

  uchwała nr XXVIII/133/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 5 listopada 2009r. regulamin udzielamia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.209.227.10.2009

  uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Gminy Korycin z dnia 8 października 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr XXVII/156/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.15225.1.2010

  uchwała nr XXVII/194/09 Rady Gminy Panki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu całości lub części świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173117.8.2012

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.236.218.12.2009

  uchwała nr XXIX/193/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.8198.5.2009

  uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.6127.2.2009

  uchwała nr XXXIV/501/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.22.11.2010

  uchwała nr XXVIII/136/09 Rady Gminy Giby z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad zwrotów wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.