Logowanie

Pomoc spo��eczna

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1919.1.2009

  uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.17649.10.2009

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr NR XXVII/157/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.431529.7.2011

  uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.6928.2.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.15.5.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.46.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.114.6.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-100/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/178/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.81826.2.2011

  uchwała nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.312.10.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-143/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.69527.4.2010

  uchwała nr LII/563/2010 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków realizowanych w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.481222.8.2011

  uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.2999.3.2009

  uchwała nr 168/XIX/2008 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznawaną w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. 2009.440.31576.10.2009

  uchwała nr XXI/106/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.29019.2.2010

  uchwała nr XXXIX/177/2010 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.117016.6.2009

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr XXVII/156/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297127.3.2012

  uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. 2009.260.20403.7.2009

  uchwała nr XXXII/284/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38320.1.2012

  uchwała nr 85/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.147226.3.2011

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.