Logowanie

Statuty - gmin

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.440.323527.8.2010

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.9962.6.2010

  uchwała nr VII/24/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.103229.5.2009

  uchwała nr 34/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25269.11.2011

  uchwała nr 10/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.3985.3.2010

  uchwała nr I/11/2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin ?Podkarpacka Komunikacja Samochodowa?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.13902.6.2011

  uchwała nr I/39/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin ,, Podkarpacka Komunikacja Samochodowa''

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.8516.3.2010

  obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.90015.5.2009

  uchwała nr XXIV272/09 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.261.325.10.2010

  obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin ?Czyste Środowisko? z siedzibą w Wasilkowie

 • DZ. URZ. 2010.284.18902.6.2010

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.37794.8.2009

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Makowskiej z siedzibą w Makowie Mazowieckim

 • DZ. URZ. 2009.519.38347.12.2009

  uchwała nr 57/X/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.2913.2.2011

  uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.7564.5.2009

  uchwała nr 34/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.168913.7.2011

  uchwała nr X/89/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.253815.11.2011

  uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 6 października 2011r. w sprawie Statutu Gminy Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.253215.11.2011

  uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Leżajska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30616.12.2011

  uchwała nr XVI/96/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.17268.10.2010

  uchwala nr LIII/612/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.130810.7.2009

  uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Leżajska

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.