Logowanie

Statuty - powiat��w

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.25520.1.2011

  porozumienie nr 26 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wolmiński Miastu Ząbki realizacji zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego w Ząbkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.287628.5.2011

  porozumienie nr 6/11 Powiatu Makowskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat ?Powierzający?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.11911.1.2011

  porozumienie nr 30/10 Powiatu Makowskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat ?Powierzający?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.49423.1.2012

  porozumienie nr 41/11 Powiatu Makowskiego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat ?Powierzający?


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.338017.4.2012

  porozumienie nr 22/12 Powiatu Makowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat ?Powierzający?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.547519.7.2012

  aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 marca 2012r. do porozumienia zawartego z Powiatem Mińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.49323.1.2012

  porozumienie nr 36/11 Powiatu Makowskiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat ?Powierzający?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.36914.7.2011

  porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2011 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470113.6.2012

  porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1819.2.2010

  zarządzenie nr 39 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.181320.4.2011

  aneks nr 10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w Poznaniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.217315.9.2011

  porozumienie nr 4/2011 Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 29 września 2008 roku w sprawie utowrzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego.

 • DZ. URZ. 2009.95.106722.4.2009

  uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/255/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 października 2006 roku w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach z siedzibą w Kliszowie i nadania statutu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.44.429.2.2009

  porozumienie Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie dokończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B Wizna ? Sambory ? Sieburczyn ? Rutkowskie ? Burzyn ? Pluty ? do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński

 • DZ. URZ. 2012.179921.5.2012

  uchwała nr 367/XVIII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia oznaczeń powiatów województwa pomorskiego dla oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

 • DZ. URZ. 2011.31.68821.3.2011

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Gdańskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskcoczynie prowadzonego przez Powiat Gdański.

 • uchwała nr VI/43/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego (...)31.3.2011

  uchwała nr VI/43/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia ?Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2_62_3 ? powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3_305_0 ? powiat nowosolski)?

 • DZ. URZ. 2010.104.204117.8.2010

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. 2010.87.161321.6.2010

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010r. sprostowanie błędu porozumienia powiatu nowodworskiego

 • DZ. URZ. 2012.112019.3.2012

  zarządzenie nr 18/2012 Starosty Gdańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie prowadzonego przez Powiat Gdański.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.