Logowanie

Zagospodarowanie przestrzenne: zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.1.37.1.2010

  uchwała nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.25.11.2009

  uchwała nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.688.1.2009

  uchwała nr XV/120/08 Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Rudawka w gminie Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.149.122.7.2009

  uchwała nr XXVI/124/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.588.1.2009

  uchwała nr XXXIII/170/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim , ograniczonego ulicami : Al. J. Piłsudksiego , Żwirki i Wigury, Kleeberga i terenów PKP

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.2221.1.2009

  uchwała nr XXXI/140/08 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.230.27.12.2009

  uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów ? Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.312.10.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR..0911/148/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/310/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Buksztel w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.312.10.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911/149/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/311/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.22.12.2009

  uchwała nr XXXV/183/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.223.12.2009

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.213.10.2009

  uchwała nr XXXV/208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.121.9.2009

  uchwała nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.5419.2.2009

  uchwała nr XXVI/251/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.115.6.2009

  uchwała nr XX/176/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaręby, gmina Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.115.6.2009

  uchwała nr XX/175/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipiny, gmina Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.115.6.2009

  uchwała nr XX/173/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty, gmina Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.115.6.2009

  uchwała nr XX/172/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żurobice, gmina Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.115.6.2009

  uchwała nr XX/174/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dziadkowice, gmina Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.223.12.2009

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.