Logowanie

Zwierzęta bezdomne

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 (...)31.1.2012

  uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.125017.5.2011

  uchwała nr VII/45/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz dalszego z nimi postępowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.28.62915.4.2010

  uchwała nr XLIV/298/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.202410.11.2010

  uchwała nr XLVIII/294/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chorkówka


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.139613.8.2010

  uchwała nr XL/278/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Dydnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.200417.8.2011

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zaklików oraz dalszego postępowania z nimi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164631.7.2012

  uchwała nr XIV/126/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.234024.11.2010

  uchwała nr XXXIX/373/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na obszarze Gminy Sędziszów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.68223.4.2010

  uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.139413.8.2010

  uchwała nr XXXV/532/10 Rady Gminy Dębica z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.54529.3.2010

  uchwała nr XXXVII/372/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.62517.4.2009

  uchwała nr XL/751/09 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Krosna oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.184326.10.2009

  uchwała nr 681/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Jarosławia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164731.7.2012

  uchwała nr XIV/138/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.139513.8.2010

  uchwała nr XXXV/533/10 Rady Gminy Dębica z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15446.9.2010

  uchwała nr XLII/379/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.13443.8.2010

  uchwała nr LI/328/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.177014.10.2010

  uchwała nr XLIII/389/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.223520.11.2010

  uchwała nr LIV/640/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.22077.12.2009

  uchwała nr XXVIII/361/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.