Logowanie

herby

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.14825.1.2010

  uchwała nr XXIX/539/09 Rady Gminy Herby z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.14725.1.2010

  uchwała nr XXVII/499/09 Rady Gminy Herby z dnia 30 września 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.4057.10.2011

  uchwała nr IX/90/11 Rady Gminy Herby z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Herby obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.10.15213.1.2011

  uchwała nr XXXIX/701/10 Rady Gminy Herby z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszyna


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.95210.3.2011

  uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Herby z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.10.15113.1.2011

  uchwała nr XXXIX/700/10 Rady Gminy Herby z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.14925.1.2010

  uchwała nr XXIX/571/09 Rady Gminy Herby z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.13512.1.2012

  uchwała nr XII/117/11 Rady Gminy Herby z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszyna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.118.2242.6.2011

  uchwała nr VI/68/11 Rady Gminy Herby z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/63/11 Rady Gminy Herby z dnia 10 marca 2011r dotyczącej określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Herby oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.328.57728.12.2011

  uchwała nr XII/122/11 Rady Gminy Herby z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Herby na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.18.33921.1.2011

  uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Herby z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.13412.1.2012

  uchwała nr XII/116/11 Rady Gminy Herby z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.140714.5.2010

  uchwała nr XXXIII/639/10 Rady Gminy Herby z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.281916.7.2012

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Herby z dnia 12 lipca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta Gminy Herby w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.19517.5.2011

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Herby z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/50/07 z dnia 27 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.3973.12.2010

  porozumienie nr ES.0712-40/10 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Herby z dnia 25 października 2010r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Herby w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.20919.7.2010

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Herby z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/50/07 z dnia 27 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.9068.3.2011

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Herby z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/680/10 Rady Gminy Herby z dnia 15 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.69.111721.4.2010

  aneks nr 13/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Herby; Starosty Kłobuckiego z dnia 15 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 30 czerwca 1999 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7138.2.2012

  uchwała nr XIII/127/11 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Herby

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.