Logowanie

komunikacja

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.3985.3.2010

  uchwała nr I/11/2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin ?Podkarpacka Komunikacja Samochodowa?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.13902.6.2011

  uchwała nr I/39/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin ,, Podkarpacka Komunikacja Samochodowa''

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.19012.2.2009

  statut związku gmin nr . "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 17 lutego 2009r. .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.257517.11.2011

  sprawozdanie Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 28 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w 2010 r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.21186.9.2011

  uchwała nr II/61/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/60/2011 Zgromadzenia Związku Gmin,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa'' z dnia 27 lipca 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.213.10.2009

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2010 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.1516.1.2009

  uchwała nr XXIII/133/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.15997.9.2009

  uchwała nr I/9/09 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.363217.12.2011

  uchwała nr II/64/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obslugujących tereny gmin związkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.123813.7.2010

  uchwała nr I/30/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.194216.8.2011

  uchwała nr II/60/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.79628.3.2011

  uchwała nr II/45/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia budżetu Związku Gmin na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.127.103217.3.2011

  uchwała nr 15/III/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.19392.11.2010

  sprawozdanie Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z wykonania budżetu Związku Gmin za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

 • DZ. URZ. 2011.423.39716.9.2011

  uchwała nr 28/VII/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego ?Komunikacja Międzygminna? w Chrzanowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 14/XI/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Związek Komunalny ?Komunikacja Międzygminna? w Chrzanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.93621.5.2010

  uchwała nr I/27/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/2009 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 31 lica 2009 r. dotyczącej zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej

 • DZ. URZ. 2011.423.39706.9.2011

  uchwała nr 27/VII/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego ?Komunikacja Międzygminna? w Chrzanowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 13/II/2011 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny ?Komunikacja Międzygminna? w Chrzanowie .

 • DZ. URZ. 2012.8737.3.2012

  uchwała nr 3/II/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.64199.12.2010

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2010r. o sprostowanie błędu

 • DZ. URZ. 2010.614.490326.11.2010

  uchwała nr 14/X/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14/XI/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Związek Komunalny ?Komunikacja Międzygminna? w Chrzanowie.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.