Logowanie

mieszkania

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.21.10.2009

  obwieszczenie nr 2/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.145926.3.2011

  zarządzenie nr 16/11 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1819.1.2009

  uchwała nr XXXV/436/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Białystok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.41.62710.3.2010

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w 2010 r. w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie miasta Katowice


 • uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)26.4.2012

  uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.75.7416.3.2009

  uchwała nr XXVII/119/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.2523.1.2009

  uchwała nr XV/140/08 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/169/02 z dnia 24 kwietnia 2002 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197330.8.2012

  uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.5.5.2009

  uchwała nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 8 września 2005 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • uchwała nr LVII/300/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach (...)15.3.2010

  uchwała nr LVII/300/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 stycznia 2010r. o zmianie uchwały Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 • DZ. URZ. 2010.203.13587.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-48-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.166.119.8.2009

  uchwała nr XXXII/167/09 Rady Miasta Sejny z dnia 16 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/130/08 Rady Miasta Sejny w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/09 Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.108.120.5.2009

  ogłoszenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 31 marca 2009r. Ogłoszenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Sokoły

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.8022.2.2012

  uchwała nr XV.90.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XIX/91/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stare Juchy.

 • uchwała nr XLVI/298/10 Rady Miejskiej we Włodawie (...)20.8.2010

  uchwała nr XLVI/298/10 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/138/2000 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy miejskiej Włodawa oraz uchwał zmieniających.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.46018.1.2012

  uchwała nr 256 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie niektórych warunków sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

 • uchwała nr 119/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z (...)9.3.2012

  uchwała nr 119/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych najemców

 • uchwała nr XL/249/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)13.10.2010

  uchwała nr XL/249/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.661928.12.2011

  uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nekla

 • DZ. URZ. 2010.592.464019.11.2010

  uchwała nr XL/205/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz okreslenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.