Logowanie

mieszkaniowy zas��b gminy lub powiatu

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23588.3.2012

  uchwała nr XIV/89/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.30136.6.2011

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ZASAD WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO POWIATU LIPSKIEGO.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31345.4.2012

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32156.4.2012

  uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/78/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159221.2.2012

  uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 25 marca 2010r. Nr XXXIV/175/2010 w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Gołymin-Ośrodek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.40821.2.2011

  uchwała nr IV/58/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.7475.5.2010

  uchwała nr LXII/1025/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.93722.5.2009

  uchwała nr XLII/784/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.315.12.2009

  rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/462/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.21523.2.2009

  uchwała nr XXXVII/701/09 Rady Miasta Stalowa Wola z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.30567.6.2011

  uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50394.7.2012

  zarządzenie nr RB.II.9.2012 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.639319.11.2011

  uchwała nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335517.4.2012

  uchwała nr XV/158/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobyłka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.150228.3.2011

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303030.3.2012

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362323.4.2012

  uchwała nr IV/16/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyłączenia lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.548019.7.2012

  uchwała nr VI.25.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.292031.5.2011

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk

 • uchwała nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku (...)31.8.2010

  uchwała nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.