Logowanie

nauczyciele

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.7617.3.2009

  uchwała nr XVI/111/09 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.2221.1.2009

  uchwała nr 110/XIX/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.110.6.2009

  uchwała nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynarodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastęptw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.1414.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-86/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/203/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Sejny


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.115.5.2009

  uchwała nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorażnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.117516.6.2009

  uchwała nr XXII/136/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.4510.2.2009

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.112.6.2009

  uchwała nr XIX/92/09 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.128.5.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-82/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2009r. stwierdzające niewazność części uchwały Nr XL/505/09 Rady Miejskiej Białegostokuz dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe waurnki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Misto Białystok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.48731.3.2009

  uchwała nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.1414.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-87/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 440/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 421/LVII/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.1116.4.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-55/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały Nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego tryb oraz szczegółowe zasady i warunlki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym oraz załącznika Nr 1 do Regulaminu (stanowionego załącznik do uchwały)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.50331.3.2009

  uchwała nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.126.6.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.76227.5.2009

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.K.0911/31/09 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.76327.5.2009

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.WE.0911/38/09 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.305.322.12.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-195/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/198/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.315.12.2009

  rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/496/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.315.12.2009

  rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/494/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.145916.8.2010

  uchwała nr XXXVIII/460/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.