Logowanie

o��wiata - wymiar godzin

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17197.10.2009

  uchwała nr XXXII/243/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.181619.10.2010

  uchwała nr LIV/498/2010 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia przypadków w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.133226.5.2011

  uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.69127.4.2009

  uchwała nr XXXII/219/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.64424.4.2009

  uchwała nr XXVIII/188/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170914.8.2012

  uchwała nr XX/135/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.231810.12.2009

  uchwała nr XXXVIII/269/2009 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin w kształceniu zaocznym

 • uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Brześciu (...)2.8.2011

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.181821.10.2009

  uchwała nr XXII/137/08 Rady Gminy Zaklików z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.67224.4.2009

  uchwała nr XXIV/182/09 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.108821.4.2011

  uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagoga i logopedy oraz stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.94722.5.2009

  uchwała nr XXIX/273/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480318.6.2012

  uchwała nr XV/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.92822.5.2009

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1812.6.2012

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1812.6.2012

  uchwała nr XVI/111/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.156922.6.2011

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.15782.9.2009

  uchwała nr XLVIII/368/09 Rady Miasta Sanok z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc niektóych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.19005.11.2009

  uchwała nr XXVIII/193/09 Rady Gminy Borowa z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.116112.6.2009

  uchwała nr 246/XXXIII/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.