Logowanie

ochrona zwierz��t

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.64.4029.3.2010

  uchwała nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.16022.1.2009

  uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica.

 • uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Kamień z dnia (...)13.7.2012

  uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.203.578310.12.2009

  uchwała nr XXVI/194/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podziału miejscowości Siennica na trzy sołectwa


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.22712.6.2010

  uchwała nr XXIX/220/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.22722.6.2010

  uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.131319.4.2009

  uchwała nr XX/150/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.201.58264.12.2010

  uchwała nr XXXII/256/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.203.578210.12.2009

  uchwała nr XXVI/193/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.201.58254.12.2010

  uchwała nr XXXII/255/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.203.578110.12.2009

  uchwała nr XXVI/192/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.201.58274.12.2010

  uchwała nr XXXII/257/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.60528.12.2010

  uchwała nr XXXI/240/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIX/222/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Siennica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.201.58294.12.2010

  uchwała nr XXXII/259/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57531.8.2012

  uchwała nr XX / 122 /2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.120.352327.7.2009

  uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.201.58284.12.2010

  uchwała nr XXXII/258/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.121.356328.7.2009

  uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica

 • DZ. URZ. 2010.114.8451.4.2010

  uchwała nr XI/82/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.50718.2.2010

  uchwała nr XXVII/206/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.