Logowanie

op��aty za us��ugi opieku��cze i specjalistyczne

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.11096.7.2009

  ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Województwa Zachodniopomorskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.63.90526.3.2010

  uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.57730.4.2009

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.57830.4.2009

  uchwała nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.35331.3.2009

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2012.99313.3.2012

  uchwała nr XIV/99/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/226/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • uchwała nr LVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Witnicy (...)11.1.2011

  uchwała nr LVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: 1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, 3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102311.5.2012

  uchwała Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.106.30416.7.2009

  uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała

 • uchwała nr IV/40/11 Rady Gminy Niemce z dnia 3 marca (...)12.5.2011

  uchwała nr IV/40/11 Rady Gminy Niemce z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.7321.1.2009

  uchwała nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej Bielawy z (...)26.11.2009

  uchwała nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatnosci za usługi opiekuńcz ei specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • uchwała nr XXV/199/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 (...)4.2.2009

  uchwała nr XXV/199/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • uchwała nr XVI/118/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 (...)20.1.2012

  uchwała nr XVI/118/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2010.363.250816.7.2010

  uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

 • uchwała nr XL/28/09 Rady Miasta Szczawno-Zdrój z (...)1.12.2009

  uchwała nr XL/28/09 Rady Miasta Szczawno-Zdrój z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.318921.7.2011

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Witnicy (...)4.5.2009

  uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie:- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi,- trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • uchwała nr XLV/459/10 Rady Miejskiej w Zamościu z (...)22.10.2010

  uchwała nr XLV/459/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • uchwała nr XLVII/670 /10 Rady Gminy Zamość z dnia (...)6.9.2010

  uchwała nr XLVII/670 /10 Rady Gminy Zamość z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.