Logowanie

opieka zdrowotna

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.68515.5.2009

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.153414.7.2011

  uchwała Nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.373626.4.2012

  uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.153514.7.2011

  uchwała Nr VII/73/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie


 • DZ. URZ. 2011.132.110218.3.2011

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.149928.3.2011

  uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.102131.3.2010

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

 • DZ. URZ. 2011.76.55918.2.2011

  uchwała nr V/55/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • DZ. URZ. 2010.30.20411.2.2010

  uchwała nr XL/648/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec ? Stare Bystre

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45525.6.2012

  uchwała nr IV/15/96/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie : przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.390510.5.2012

  uchwała nr XVIII/158/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.585013.8.2012

  uchwała nr XV/128/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.585113.8.2012

  uchwała nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.53727.4.2009

  uchwała nr XXVIII/287/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.170.213.7.2010

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przekazania zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umów, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.69222.2.2011

  uchwała nr 31/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2011 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.

 • uchwała nr V/35/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z (...)9.4.2011

  uchwała nr V/35/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej pod nazwą: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • DZ. URZ. 2010.311.209316.6.2010

  uchwała nr XLV/730/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XLI/668/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.666.55709.12.2010

  uchwała nr XLI/289/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.