Logowanie

pomoc społeczna

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1919.1.2009

  uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.17649.10.2009

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr NR XXVII/157/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.431529.7.2011

  uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.81826.2.2011

  uchwała nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.6928.2.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.15.5.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.46.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.114.6.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-100/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/178/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.481222.8.2011

  uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. 2009.440.31576.10.2009

  uchwała nr XXI/106/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.117016.6.2009

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr XXVII/156/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297127.3.2012

  uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. 2009.260.20403.7.2009

  uchwała nr XXXII/284/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38320.1.2012

  uchwała nr 85/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.147226.3.2011

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2011r.30.6.2011

  rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73327.1.2012

  ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2012r.

 • rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 13 września 2011r.22.9.2011

  rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 13 września 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73227.1.2012

  ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2012r.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.