Logowanie

pomoc spo��eczna - organizacja pomocy spo��ecznej

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.130.118.6.2009

  ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.30.3129.1.2009

  zarządzenie nr 04/09 Starosty Bielskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.130.118.6.2009

  ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.168.124.6.2011

  ogłoszenie nr 4 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.168.124.6.2011

  ogłoszenie nr 5 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.188.218.7.2011

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.135.115.6.2010

  ogłoszenie nr 3 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie rejestru ośrodków adopcyjno - opiekuńczych województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.130.118.6.2009

  ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr RG.0007.118 2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.22.12.2009

  ogłoszenie Starosty Suwalskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Suwalskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.112.6.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-90/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/136/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółówych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powaitowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.179.110.9.2009

  ogłoszenie nr OR.0136-6/09 Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 sierpnia 2009r. Ogłoszenie Starosty Siemiatyckiego w sprwie zgłaszania kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu siemiatyckiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1919.1.2009

  uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr NR XXVII/157/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.312.10.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-143/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.175.6.2012

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1622.5.2012

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.799.6.2010

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.2715.3.2011

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1618.2.2011

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.