Logowanie

reklamy

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.4077.10.2011

  uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne

 • DZ. URZ. 2010.4.8111.1.2010

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie umieszczania ogłoszeń i reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Wejherowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.342730.7.2012

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/205/97 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 sierpnia 1997r. w sprawie pobierania opłat za wyrażenie zgody na ustawienie tablicy - reklamy na gruntach gminnych.

 • uchwała nr XLIX/281/2010 z dnia 25 stycznia 2010r. (...)15.3.2010

  uchwała nr XLIX/281/2010 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXII/160/2008 w sprawie zasad korzystania z obiektów lub terenów będących własnością Gminy Gorzkowice w celu umieszczania reklam


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.367526.8.2011

  uchwała nr IX / 64 /2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Rokietnica

 • uchwała nr XLI/195/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz (...)29.4.2009

  uchwała nr XLI/195/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Lubomierz

 • DZ. URZ. 2012.238316.5.2012

  uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Kłaj.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160028.8.2012

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2010.659.54559.12.2010

  uchwała nr XXXIII/257/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.281027.7.2010

  uchwała nr XL/307/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/264/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 października 2006 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koźminek

 • DZ. URZ. 2012.38227.1.2012

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczania reklam na obiektach, budowlach i terenach stanowiących własność Gminy Brzeźnica

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.5227.4.2011

  uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.15.2.2010

  uchwała nr XLVIII/247/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Izbicko

 • uchwała nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej w Drezdenku (...)23.3.2009

  uchwała nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad umieszczenia reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drezdenko

 • DZ. URZ. 2012.370326.7.2012

  uchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Jerzmanowice ? Przeginia

 • DZ. URZ. 2011.312.381520.12.2011

  uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Samborzec oraz związanych z tym opłat

 • DZ. URZ. 2010.264.173326.5.2010

  uchwała nr XXXVI/306/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Borzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1524.10.2011

  uchwała nr XII/119/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011r. w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz pobierania z tego tytułu opłat

 • DZ. URZ. 2012.231214.8.2012

  uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.6710.2.2012

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenach i obiektach komunalnych

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.