Logowanie

szko��y

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.363.250916.7.2010

  uchwała nr XXXVII/286/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów i logopedów, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.280527.7.2010

  uchwała nr XLIV/270/2010 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2010.363.250816.7.2010

  uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

 • uchwała nr XX/154/08 Rady Gminy Żórawina z dnia (...)26.1.2009

  uchwała nr XX/154/08 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szko-leniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę


 • DZ. URZ. 2010.407.292710.8.2010

  uchwała nr XLVII/279/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.

 • uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 29 (...)24.7.2012

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • uchwała nr XI/98/12 Rady Gminy Skierbieszów z dnia (...)10.7.2012

  uchwała nr XI/98/12 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Skierbieszów oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.75213.3.2009

  uchwała nr LXVIII/326/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu na 2009 rok określającego wysokość dodatków i składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.46.8112.3.2010

  sprawozdanie Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

 • uchwała nr Nr XVII/169/12 Rady Miejskiej w Lwówku (...)16.2.2012

  uchwała nr Nr XVII/169/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach

 • DZ. URZ. 2010.130.97219.4.2010

  uchwała nr XXX/126/10 Rada Gminy w Moskorzewie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.144.114128.4.2010

  uchwała nr XLII/221/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Kamień z dnia (...)13.7.2012

  uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.63322.4.2010

  sprawozdanie Starosty Drawskiego z dnia 15 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.

 • uchwała nr XXX/188/08 Rady Powiatu Strzelińskiego (...)13.1.2009

  uchwała nr XXX/188/08 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, oraz ustalenia kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.102712.3.2012

  uchwała nr XVII/138 /2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok

 • DZ. URZ. 2010.197.12986.5.2010

  uchwała nr XLIX/361/10 Rady Miasta I Gminy Skała z dnia 30 marca 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.65.177721.9.2009

  uchwała nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo.

 • DZ. URZ. 2010.75.56426.2.2010

  uchwała nr XII/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok

 • uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Janowiec z dnia (...)19.3.2012

  uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Janowiec z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.