Logowanie

umowy

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.181.478823.10.2010

  uchwała nr 262/XLV/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie; upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu ?Przebudowa drogi gminnej Gostynin - Nagodów ? Rumunki ?.

 • DZ. URZ. 2010.2.565.1.2010

  aneks Starosty Pruszczańskiego z dnia 30 października 2009r. do umowy Nr 01/09 z dnia 30.04.2009 r.

 • DZ. URZ. 2012.301727.6.2012

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nabywania nieruchomości w drodze darowizny oraz w drodze umowy przekazania własności na rzecz Gminy.

 • aneks nr 1 Wójta Gminy Bolimów; Zarządu Powiatu (...)29.5.2009

  aneks nr 1 Wójta Gminy Bolimów; Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 20 kwietnia 2009r. do umowy porozumienia o współpracy z dnia 20 listopada 2008 r., zawarty pomiędzy Powiatem Skierniewickim a Gminą Bolimów


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.491425.8.2011

  aneks nr 1/2011 Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 stycznia 2011r. do umowy partnerskiej zawartej z Gminą Długosiodło z dnia 28 września 2010r. o współpracy przy realizacji inwestycji

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.146.444421.9.2009

  uchwała nr VII/35/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 września 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chlewiska do zawarcia umowy najmu dla lokali użytkowych znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chlewiskach przy ul. Szkolnej 4A

 • DZ. URZ. 2010.19.35210.2.2010

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Czersk; Starosty Chojnickiego z dnia 24 listopada 2009r. do umowy partnerskiej nr OR.12/D/BF/09 zawartej w dniu 30 czerwca 2009 r. dotyczącej wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.601429.10.2011

  umowa Starosty Ostrołęckiego zawarta w dniu 4 października 2011 roku w Ostrołęce o współpracy przy realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.258.4068.12.2010

  uchwała nr LVII/439/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gminnych, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Kikół z dnia (...)7.9.2009

  uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.106.30406.7.2009

  uchwała nr XXX/332/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2017.7.2012

  uchwała nr 32/VI/2012 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa do nabycia jednolokalowych budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot umowy lub dzierżawy wraz z gruntem

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.7.1.2011

  aneks nr 1/2010 Burmistrza Miasta Nysa z dnia 30 listopada 2010r. do umowy z dnia 24 września 2010 r. w sprawie współfinansowania ?Przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ulicy Długosza w Nysie ? odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową?

 • uchwała nr LXXIX/379/10 Rady Miejskiej w Ścinawie (...)12.3.2010

  uchwała nr LXXIX/379/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ścinawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.5488.2.2011

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Czerniejewo; Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie: aneks do Umowy-Porozumienia z dnia 31.08.2010 roku

 • DZ. URZ. 2009.489.358719.11.2009

  uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność GMINY, na rzecz dzierżawców lub najemców, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat strony zawierają kolejne umowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.98.15861.6.2010

  uchwała nr L/527/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/314/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. 2011.467.45244.10.2011

  uchwała nr XI/197/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.120431.5.2011

  informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7759.2.2012

  ogłoszenie nr WUP/1/12 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.