Logowanie

wierzytelno��ci

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.185016.5.2009

  uchwała nr XXXV/219/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Wyszkowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu nie posiadających osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.134.403116.8.2009

  uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu

 • uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 (...)23.2.2012

  uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kowal, mających charakter cywilnoprawny.

 • DZ. URZ. 2012.153427.4.2012

  uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.23364.6.2010

  zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieciechów za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.272623.6.2009

  zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20 marca 2009r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Bodzanów za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.194.534721.11.2010

  zarządzenie nr 343/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.165.409818.9.2010

  zarządzenie nr 105/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.153.457530.9.2009

  zarządzenie nr 347/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.269622.6.2009

  zarządzenie nr 103/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.108.308110.7.2009

  zarządzenie nr KB-0151-4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.247012.6.2009

  zarządzenie nr 115/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nieporęt za rok 2008 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.336822.7.2010

  uchwała nr 206/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzieleniea absolutorium Wójtowi Gminy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.