Logowanie

wynagrodzenia

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.55974.10.2011

  uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany w regulaminach określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.2020.1.2009

  uchwała nr XV/101/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.469817.8.2011

  uchwała nr VIII / 71 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.4510.2.2009

  uchwała nr XVIII/136/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.340117.4.2012

  uchwała nr XXIII/142/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.12.1112.1.2009

  uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Łomża z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.36717.3.2009

  uchwała nr L/809/2009 Rady Miasta Rzeszów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.23699.6.2009

  uchwała nr XXIII/164/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.8.15326.1.2010

  uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.23427.2.2009

  uchwała nr XXI/194/09 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.360723.4.2012

  uchwała nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.6227.2.2009

  uchwała nr XXII/118/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.9358.4.2011

  uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.64524.4.2009

  uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia ,obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.8058.5.2009

  uchwała nr XXVII/172/09 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.26.2727.1.2009

  uchwała nr XVII/137/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.133.123.6.2009

  uchwała nr XXX/152/09 Rady Gminy Śniadowo z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniajaca uchwałę w spr. określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwym. oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.93022.5.2009

  uchwała nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.2423.1.2009

  uchwała nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulowania wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.4510.2.2009

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.