Logowanie

wyroki

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.456.33836.9.2010

  wyrok nr II SA/Kr 1062/08 z dnia 8 września 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 1062/08 ze skargi (...)*** na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 r. Nr XXV/212/05**** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Libertów

 • DZ. URZ. 2010.454.33646.9.2010

  wyrok nr II SA/Kr 755/09 z dnia 12 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 755/09 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr XXXIV/480/2008** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? ?Skocznia?

 • DZ. URZ. 2010.456.33816.9.2010

  wyrok nr III SA/Kr 265/09 z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 265/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. Nr LII/665/08** w przedmiocie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.455.33706.9.2010

  wyrok nr II SA/Kr 1336/09 z dnia 23 listopada 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 1336/09 ze skargi ?Riverside Holdings? Spółki z o.o. w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr CXIII/1156/06* w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie


 • DZ. URZ. 2010.455.33716.9.2010

  wyrok nr II SA/Kr 1340/09 z dnia 18 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 1340/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 października 2008 r. Nr XXVII/185/2008** w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia część A;

 • DZ. URZ. 2010.456.33826.9.2010

  wyrok nr III SA/Kr 1089/08 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 1089/08 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 28 marca 2008 r, Nr XVII/105/08 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę klimatyczną

 • DZ. URZ. 2010.455.33746.9.2010

  wyrok nr III SA/Kr 435/09 z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt III SA/KR 435/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 lutego 2006 r. Nr XLI/339/06*** w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Skała

 • DZ. URZ. 2010.455.33736.9.2010

  wyrok nr I SA/Kr 1306/09 z dnia 7 kwietnia 2010r. Sygn. akt I SA/Kr 1306/09 ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej z dnia 31 marca 2009 r. Nr II/7/2009 w przedmiocie uchwały budżetowej

 • DZ. URZ. 2010.674.567810.12.2010

  wyrok nr III SA/Kr 1118/08 z dnia 2 marca 2010r. z dnia 2 marca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1118/08 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2007 r., Nr XVI/211/07** w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. 2011.45.3761.2.2011

  wyrok nr II SA/Kr 462/10 z dnia 9 lipca 2010r. z dnia 09 lipca 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 462/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009 r. Nr XLIV/650/2009** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Skocznia?

 • DZ. URZ. 2010.702.599221.12.2010

  wyrok nr II SA/Kr 733/10 z dnia 17 września 2010r. z dnia 17 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 733/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r., Nr XLII/399/10*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Łychów-Uzbornia? w Bochni

 • DZ. URZ. 2010.702.599121.12.2010

  wyrok nr II SA/Kr 1119/09 z dnia 30 marca 2010r. z dnia 30 marca 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1119/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Liszki z dnia 2 sierpnia 2007 r., Nr XI/80/07** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki

 • DZ. URZ. 2010.454.33656.9.2010

  wyrok nr II SA/Kr 776/09 z dnia 23 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 776/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr XL/43/2006*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska

 • DZ. URZ. 2011.423.39736.9.2011

  wyrok nr II SA/Kr 18/11 WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2011r. z dnia 11 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 18/11 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XLIX/619/08* w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Dolina Dłubni-Mogiła?

 • DZ. URZ. 2011.321.266622.6.2011

  wyrok nr II SA/Kr 1264/10 WSA w Krakowie z dnia 25 stycznia 2011r. z dnia 25 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1264/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 marca 1999 r., Nr IX/61/99 w przedmiocie udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji

 • DZ. URZ. 2010.456.33796.9.2010

  wyrok nr III SA/Kr 405/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. atk III SA/Kr 405/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r, Nr V/44/2003* w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane

 • DZ. URZ. 2010.524.39178.10.2010

  wyrok nr II SA/Kr 1207/09 WSA w Krakowie z dnia 1 lutego 2010r. z dnia 1 lutego 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 1207/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008r. Nr XXXII/424/08** w w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Pękowicka ?Glogera?

 • DZ. URZ. 2011.321.267022.6.2011

  wyrok nr I SA/Kr 1175/10 WSA w Krakowie z dnia 31 stycznia 2011r. z dnia 31 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1175/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r., Nr XVI/117/04 w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń wodociągowych

 • DZ. URZ. 2010.524.39188.10.2010

  wyrok nr II SA/Kr 1319/09 WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010r. z dnia 16 kwietnia 2010 r. Sygn. akt IISA/KR 1319/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Krościenko n/ Dunajcem z dnia 27 lutego 2009 r. Nr XXIII/162/2009*** w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2010.455.33726.9.2010

  wyrok nr I SA/Kr 1526/09 z dnia 13 stycznia 2010r. Sygn. akt I SA/Kr 1526/09 ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 7 lipca 2009 r. Nr XXX/230/2009 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.