Logowanie

zasady gospodarki nieruchomo��ciami

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.287.19197.6.2010

  uchwała nr L-381/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.151.28843.8.2010

  uchwała nr XXXVIII/345/10 Rady Miejskiej w Turku z dnia 20 maja 2010r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXIV/255/09 Z DNIA 9 KWIETNIA 2009 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYWANIU GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ TUREK ICH NAJEMCOM

 • DZ. URZ. 2010.64.4029.3.2010

  uchwała nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.652017.12.2009

  uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


 • uchwała nr XXXII/192/09 z dnia 20 sierpnia 2009r. (...)29.9.2009

  uchwała nr XXXII/192/09 z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów

 • DZ. URZ. 2010.163.146025.5.2010

  uchwała nr XLII /196/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.10169.3.2011

  uchwała nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomo-ści, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2010.329.225830.6.2010

  uchwała nr XLVI/332/2010 Urzędu Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/144/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.

 • uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 (...)29.6.2011

  uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność budynków użytkowych, w tym garaży ich najemcom lub dzierżawcom.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301729.8.2012

  uchwała nr XVIII/68/2012 Rady Gminy Udanin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Udanin.

 • obwieszczenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (...)17.6.2009

  obwieszczenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2008 r

 • uchwała nr XLII/335/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku (...)19.10.2009

  uchwała nr XLII/335/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 7 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk

 • uchwała nr XXXV/162/09 Rady Gminy Nieborów z dnia (...)27.3.2009

  uchwała nr XXXV/162/09 Rady Gminy Nieborów z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Dzierzgówek.

 • uchwała nr 8/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi (...)16.5.2011

  uchwała nr 8/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 • wyrok nr II SA/Wr 329/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...)23.3.2009

  wyrok nr II SA/Wr 329/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2008r. wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy (?) w przedmiocie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy(?)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.180.473921.10.2010

  uchwała nr XLIX/398/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze na terenie Miasta Otwocka.

 • uchwała nr XXXIV/212/08 Rady Miasta I Gminy Krośniewice (...)3.2.2009

  uchwała nr XXXIV/212/08 Rady Miasta I Gminy Krośniewice z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krośniewice na lata 2008 ? 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.133.396714.8.2009

  uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Szreńsk z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szreńsk

 • uchwała nr XXVI/164/08 Rady Gminy w Szczercowie z (...)21.1.2009

  uchwała nr XXVI/164/08 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców

 • uchwała nr XXII/212/08 Rady Miasta Trzebnica z dnia (...)12.1.2009

  uchwała nr XXII/212/08 Rady Miasta Trzebnica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 29 grudnia 1997 r. nr XXXIII/274/97 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej? w Trzebnicy

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.