Logowanie

zwi��zku mi��dzygminnego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXII/119/09 Rady Gminy Dąbrowice z dnia (...)15.5.2009

  uchwała nr XXII/119/09 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy, wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania"

 • uchwała nr 158/08 Rady Gminy Dalików z dnia 30 grudnia (...)4.3.2009

  uchwała nr 158/08 Rady Gminy Dalików z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dalików na rok 2009.

 • uchwała nr XXXII/232/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia (...)15.5.2009

  uchwała nr XXXII/232/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice?.

 • uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z (...)26.3.2009

  uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy?


 • uchwała nr XXII/183/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia (...)20.3.2009

  uchwała nr XXII/183/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.