Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXX/193/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (...)8.1.2009

  uchwała nr XXX/193/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • uchwała nr XXVIII/228/08 Rady Miasta Oława z dnia (...)8.1.2009

  uchwała nr XXVIII/228/08 Rady Miasta Oława z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

 • uchwała nr IX/47/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 (...)8.1.2009

  uchwała nr IX/47/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2009

 • uchwała nr IX/46/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 (...)8.1.2009

  uchwała nr IX/46/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 października 2008r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej


 • uchwała nr 207/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia (...)8.1.2009

  uchwała nr 207/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

 • uchwała nr 202/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia (...)8.1.2009

  uchwała nr 202/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 • uchwała nr XXXVI/142/08 Rady Miejskiej w Lubinie z (...)8.1.2009

  uchwała nr XXXVI/142/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r.

 • uchwała nr XXIX/277/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku (...)8.1.2009

  uchwała nr XXIX/277/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

 • uchwała nr XXIX/276/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku (...)8.1.2009

  uchwała nr XXIX/276/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/208/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko

 • uchwała nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich (...)8.1.2009

  uchwała nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

 • uchwała nr XXVI/179/08 Rady Miejskiej w Bolkowie (...)8.1.2009

  uchwała nr XXVI/179/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Bolków

 • uchwała nr XXXIII/551/08 Sejmiku Województwa Dolośląskiego (...)8.1.2009

  uchwała nr XXXIII/551/08 Sejmiku Województwa Dolośląskiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/395/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w województwie dolnośląskim, realizowanego w ramach IX Priorytetu programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 ? Pomoc

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.