Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałyvh na terenie Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł


 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Miasto Koronowo

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  uchwała nr XXVII/157/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  uchwała nr 27/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1728.8.2012

  uchwała nr 70/1519/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/95/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Brudzawki

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Broniewo na Sołectwo Broniewo i Sołectwo Tupadły .

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XVII/174/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XVII/173/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr 24/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.