Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1723.8.2012

  uchwała nr 23/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1721.8.2012

  porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 lipca 2012r. zawarte pomiędzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Lipnowskim

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  uchwała nr XXVII/140/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radomin.


 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miasta Rypina z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  uchwała nr XIII/158/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  uchwała nr XIII/152/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których waścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  uchwała nr XIII/153/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  zarządzenie nr 304/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1621.8.2012

  zarządzenie nr 303/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem

 • uchwała nr XXVII/144/12 Rady Gminy Radomin z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXVII/144/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Radomin

 • uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Radomin z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 • uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Radomin z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin

 • uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XIII / 77 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z (...)17.8.2012

  uchwała nr XIII / 77 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, i logopedów

 • decyzja nr OPO-4210-47(7)/2012/415/MJ Prezesa Urzędu (...)16.8.2012

  decyzja nr OPO-4210-47(7)/2012/415/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu ?WODBAR? sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie

 • rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu (...)16.8.2012

  rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • uchwała nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Kcynia.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.