Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie (...)10.8.2012

  uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Papowo Biskupie

 • uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z (...)10.8.2012

  uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku

 • uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z (...)10.8.2012

  uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka (...)10.8.2012

  uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.


 • uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka (...)10.8.2012

  uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

 • uchwała nr XVII/148/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka (...)10.8.2012

  uchwała nr XVII/148/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

 • uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka (...)10.8.2012

  uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.

 • decyzja nr OPO-4210-48(7)/2012/9426/VI/ED Prezesa Urzędu (...)7.8.2012

  decyzja nr OPO-4210-48(7)/2012/9426/VI/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2012r. o decyzji prezesa URE zatwiedzającej taryfę dla ciepła ?ELANA ? ENERGETYKA? sp. z o.o. z siedzibą Toruniu

 • rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu (...)7.8.2012

  rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia pitnych wód podziemnych ?S? dla Zakładów Chemicznych ?Zachem? S.A. w Bydgoszczy woj.kujawsko-pomorskie

 • uchwała nr XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE (...)7.8.2012

  uchwała nr XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Wymysłowice, gmina Strzelno.

 • uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz ich obwodów.

 • uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Konsultacji Społecznych.

 • uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów prowadzących zajęcia w szkołach prowadzonych przez Gminę Płużnica

 • uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 • uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca (...)7.8.2012

  uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.

 • uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo

 • uchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka

 • zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia (...)2.8.2012

  zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 • uchwała nr 165/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia (...)2.8.2012

  uchwała nr 165/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie.

 • uchwała nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia (...)2.8.2012

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.