Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z (...)29.3.2012

  uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

 • uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z (...)29.3.2012

  uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mrocza

 • uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z (...)29.3.2012

  uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza?

 • uchwała nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska (...)29.3.2012

  uchwała nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.


 • uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Szubinie (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej i ulicy położonym w miejscowości Szkocja i Kowalewo gm. Szubin

 • uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Szubinie (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Wrzosy

 • uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Szubinie (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw

 • uchwała nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Szubinie (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury

 • uchwała nr XVIII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr XVIII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie  warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty

 • uchwała nr XVIII/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE (...)29.3.2012

  uchwała nr XVIII/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzelno

 • uchwała nr XIV/102/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia (...)29.3.2012

  uchwała nr XIV/102/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę miasta Chełmży.

 • uchwała nr XIV/100/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia (...)29.3.2012

  uchwała nr XIV/100/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)29.3.2012

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych.

 • uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Osiek z dnia 7 marca (...)29.3.2012

  uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Osiek z dnia 7 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli

 • uchwała nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego (...)29.3.2012

  uchwała nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 • uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie (...)29.3.2012

  uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie

 • uchwała nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (...)29.3.2012

  uchwała nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego

 • uchwała nr XIX/109/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (...)29.3.2012

  uchwała nr XIX/109/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu

 • uchwała nr X/113/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 (...)29.3.2012

  uchwała nr X/113/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.