Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.271031.8.2012

  uchwała nr XVIII/159/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270931.8.2012

  uchwała nr XVIII/158/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270831.8.2012

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270731.8.2012

  uchwała nr XVIII/156/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270631.8.2012

  uchwała nr XVIII/155/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270531.8.2012

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270431.8.2012

  informacja nr DPE-4110-3(3)/2011/1268/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 26 czerwca 2012 r. nr WCC/321-ZTO-G/1268/W/3/2012/TMW

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270331.8.2012

  informacja nr DPE-4110-16(5)/2012/1249/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 15 czerwca 2012 r. nr WCC/254-ZTO-L/1249/W/3/2012/PP

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270231.8.2012

  informacja nr DPE-4110-13(3)/2011/2012/1249/MD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod nazwą: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270131.8.2012

  informacja nr DPE-4110-13(5)/2012/1249/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2012r. w sprawie wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 13 marca 2012 r.  WCC/254-ZTO-J/1249/W/3/2011/2012/AWŚ

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.270031.8.2012

  informacja nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269931.8.2012

  uchwała nr 1384/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269831.8.2012

  uchwała nr 1307/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269731.8.2012

  uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród i rodzaju wyróżnień przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269631.8.2012

  uchwała nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269531.8.2012

  uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269431.8.2012

  uchwała nr XXIV/260/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej ? placu zabaw dla dzieci w Pytowicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269331.8.2012

  uchwała nr XXVI/141/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice i Studzianki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269230.8.2012

  uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Radomsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269130.8.2012

  uchwała nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.