Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267029.8.2012

  uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266929.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.757.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266829.8.2012

  uchwała nr XVI/174/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266729.8.2012

  uchwała nr XVI/173/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na stałe obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266629.8.2012

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266529.8.2012

  uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pichlicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266429.8.2012

  uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ochędzynie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266329.8.2012

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266229.8.2012

  uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Ręczno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266129.8.2012

  uchwała nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266029.8.2012

  uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dmosin

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265929.8.2012

  uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla oligofrenopedagoga i surdopedagoga

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265829.8.2012

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265729.8.2012

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265628.8.2012

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265528.8.2012

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy Nowe Ostrowy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265428.8.2012

  ogłoszenie Starosty Zgierskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265328.8.2012

  ogłoszenie Starosty Skierniewickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265228.8.2012

  uchwała nr XXIX/223/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265128.8.2012

  uchwała nr XXIX/222/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.