Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160430.8.2012

  uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160330.8.2012

  uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160228.8.2012

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160128.8.2012

  uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015


 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160028.8.2012

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159928.8.2012

  uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159828.8.2012

  uchwała nr 391/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159723.8.2012

  aneks nr 1 do porozumienia nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159623.8.2012

  zarządzenie nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Nietoperek?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159523.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.280.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159423.8.2012

  uchwała nr XXIV/136/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na stałe okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159323.8.2012

  uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159222.8.2012

  zarządzenie nr 32/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Morenowy Las?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159122.8.2012

  uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/168/2008 Rady Gminy Skąpe z dnia 31.10.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.159022.8.2012

  zarządzenie nr 31/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Dębowa Góra?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158922.8.2012

  uchwała nr 0007.187.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158822.8.2012

  uchwała nr XX/148/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158722.8.2012

  uchwała nr XXVIII/266/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158622.8.2012

  uchwała nr XXXIII/163/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158522.8.2012

  uchwała nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kożuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.