Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXII/122/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko (...)14.1.2009

  uchwała nr XXII/122/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Nowym Miasteczku

 • uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko (...)14.1.2009

  uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Nowym Miasteczku

 • uchwała nr XVIII/137/08 Rady Miasta Bytom Odrzański (...)14.1.2009

  uchwała nr XVIII/137/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bytom Odrzański

 • obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Gorzowie (...)7.1.2009

  obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 stycznia 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu


 • obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Gorzowie (...)7.1.2009

  obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 stycznia 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Gorzowskiego

 • decyzja nr OSZ-4210-80(9)/2008/465/VII/BO Prezesa Urzędu (...)7.1.2009

  decyzja nr OSZ-4210-80(9)/2008/465/VII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2008r. .

 • uchwała nr XXVII/174/08 Rady Powiatu Świebodzin z (...)7.1.2009

  uchwała nr XXVII/174/08 Rady Powiatu Świebodzin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6

 • uchwała nr XVIII/162/08 Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk (...)7.1.2009

  uchwała nr XVIII/162/08 Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku

 • uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta Babimost z dnia (...)7.1.2009

  uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

 • uchwała nr XXXIII/299/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia (...)7.1.2009

  uchwała nr XXXIII/299/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXV/320/08 Rady Miejskiej w Sulechowie (...)7.1.2009

  uchwała nr XXV/320/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów

 • uchwała nr XXV/224/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 (...)7.1.2009

  uchwała nr XXV/224/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XVII/135/2008 Rady Gminy Brzeźnica z (...)7.1.2009

  uchwała nr XVII/135/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009

 • uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Trzciel (...)7.1.2009

  uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Trzciel z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel

 • uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia (...)7.1.2009

  uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym

 • uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia (...)7.1.2009

  uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza

 • uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim (...)7.1.2009

  uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Budowlana działki Nr 1856/11 w Nowogrodzie Bobrzańskim

 • uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miasta Kożuchów z (...)7.1.2009

  uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie

 • zarządzenie nr 0151-69/08 Burmistrza Miasta Sulęcin (...)7.1.2009

  zarządzenie nr 0151-69/08 Burmistrza Miasta Sulęcin z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.