Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XV.18.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.18.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu.

 • uchwała nr XV.17.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.17.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.

 • uchwała nr XV.16.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.16.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

 • uchwała nr XV.15.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.15.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej


 • uchwała nr XV.14.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.14.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie

 • uchwała nr XV.13.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.13.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu

 • uchwała nr XV.12.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z (...)7.8.2012

  uchwała nr XV.12.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

 • uchwała nr XXVII/156/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie (...)7.8.2012

  uchwała nr XXVII/156/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego ? Jezioro Wielgie.

 • uchwała nr XIII.125.2012 Rady Gminy Łagów z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XIII.125.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.

 • uchwała nr XIII.124.2012 Rady Gminy Łagów z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XIII.124.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • uchwała nr XIII.120.2012 Rady Gminy Łagów z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XIII.120.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jemiołów

 • uchwała nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego (...)7.8.2012

  uchwała nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia ?Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego?.

 • uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia (...)7.8.2012

  uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.

 • uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Słubicach (...)7.8.2012

  uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2012r. o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko ? Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

 • uchwała nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej w Torzymiu (...)7.8.2012

  uchwała nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów

 • uchwała nr XXI/126/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie (...)7.8.2012

  uchwała nr XXI/126/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulęcin

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.272.2012 Wojewody (...)7.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.272.2012 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2012r.

 • uchwała nr XXIII.195.2012 Rady Gminy w Zielonej Górze (...)7.8.2012

  uchwała nr XXIII.195.2012 Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2012r. w sprawiw sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • uchwała nr XXIII.193.2012 Rady Gminy Zielona Góra (...)7.8.2012

  uchwała nr XXIII.193.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • wyrok nr sygn. akt II SA/Go 289/12 Wojewódzki Sąd (...)7.8.2012

  wyrok nr sygn. akt II SA/Go 289/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkp. z dnia 31.05.2012 r., sygn. akt II SA/Go 289/12, w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.