Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253828.8.2012

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253728.8.2012

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253628.8.2012

  uchwała nr 102 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253528.8.2012

  uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012


 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253428.8.2012

  zarządzenie nr 408 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253327.8.2012

  uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253227.8.2012

  porozumienie nr PP.403.PJ-13/12 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie objęcia komunikacją miejską miejscowości położone na terenie Gminy Jastków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253127.8.2012

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253027.8.2012

  uchwała nr XVI/200/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252927.8.2012

  uchwała nr XXII/207/12 Rady Gminy Zamość z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252827.8.2012

  uchwała nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252727.8.2012

  uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252627.8.2012

  uchwała nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252527.8.2012

  uchwała nr XIII/49/2011 Rady Gminy Jeziorzany z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252427.8.2012

  uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252327.8.2012

  uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252227.8.2012

  uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Nowodwór z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252127.8.2012

  uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Nowodwór z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowodwór

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.252027.8.2012

  obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Dzwola

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251923.8.2012

  uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Ludwin z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.