Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249823.8.2012

  uchwała nr XIX/121/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249723.8.2012

  uchwała nr XVIII/113/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249623.8.2012

  uchwała nr XX/121/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249523.8.2012

  uchwała nr XX/115/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tyszowce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249423.8.2012

  uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249323.8.2012

  uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249223.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.246.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Puławskiego, w części obejmującej § 14 ust. 6 w brzmieniu: ?wyłącznie z ważnych powodów?, § 24 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu: ?po spełnieniu wymogów określonych w odrębnej uchwale Rady w sprawie zasad i trybu występowania z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę? oraz § 28 ust. 4 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249123.8.2012

  uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Puławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249020.8.2012

  aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 2 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 lipca 2005 r. w Puławach.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248920.8.2012

  rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Kamionka.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248820.8.2012

  uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248720.8.2012

  uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy Konstantynów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstantynów

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248620.8.2012

  uchwała nr 512/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248520.8.2012

  uchwała nr XIII/67/12 Rady Gminy Jarczowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248417.8.2012

  uchwała nr XV/78/12 Rady Gminy Jarczowie z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.248317.8.2012

  uchwała nr XIV/70/12 Rady Gminy Jarczowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Turobin z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Turobin z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Turobin

 • uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Turobin z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Turobin z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.189.2012 Wojewody (...)17.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.189.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów, w części obejmującej § 5 ust. 1, § 8 ust. 3 i ust. 5, § 12 ust. 4 i ust. 6, § 15 oraz § 16 Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

 • uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.