Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia (...)7.5.2012

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Gorzków oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Włodawa z dnia (...)7.5.2012

  uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w pasie drogi powiatowej Nr 1726L w Okunince - obwodnica Jeziora Białego, Gmina Włodawa

 • uchwała nr XVIII/82/2012 Rady Gminy Nowodwór z dnia (...)7.5.2012

  uchwała nr XVIII/82/2012 Rady Gminy Nowodwór z dnia 30 marca 2012r. określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Nowodwór.

 • uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia (...)7.5.2012

  uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.


 • uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia (...)7.5.2012

  uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z nadaniem statutów sołectwom Gminy Stężyca.

 • uchwała nr XV/101/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (...)7.5.2012

  uchwała nr XV/101/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego

 • uchwała nr XXI/117/12 Rady Miasta Lubartów z dnia (...)7.5.2012

  uchwała nr XXI/117/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów ?

 • uchwała nr XVI/147/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)7.5.2012

  uchwała nr XVI/147/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 2 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łęczyńskiego

 • uchwała nr XVI/144/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)7.5.2012

  uchwała nr XVI/144/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Józefów nad Wisłą (...)7.5.2012

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Józefów nad Wisła w 2012 roku.

 • uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Józefów nad Wisłą (...)7.5.2012

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Józefów nad Wisłą w 2012 roku

 • uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania i sposobu rozliczenia dotacji.

 • uchwała nr XIV/53/2012 Rady Gminy Chrzanów z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XIV/53/2012 Rady Gminy Chrzanów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Chrzanów

 • uchwała nr XIV/104/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża (...)2.5.2012

  uchwała nr XIV/104/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".

 • uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Powiatu w Lublinie (...)2.5.2012

  uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Niedźwiada z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Niedźwiada miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • uchwała nr XXI/119/12 Rady Miasta Lubartów z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XXI/119/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubartów

 • uchwała nr XVII/ 87/ 2012 Rady Gminy Stanin z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XVII/ 87/ 2012 Rady Gminy Stanin z dnia 14 marca 2012r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013

 • uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w kulturze

 • uchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża (...)2.5.2012

  uchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla opsób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.