Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412616.5.2012

  zarządzenie nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412516.5.2012

  uchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412415.5.2012

  uchwała nr XVII / 174 / 2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412315.5.2012

  uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412215.5.2012

  uchwała nr XVII/169/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412115.5.2012

  uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawiew sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rykałach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.412015.5.2012

  uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411915.5.2012

  uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411815.5.2012

  uchwała nr XIX/77/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411715.5.2012

  uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411615.5.2012

  uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411515.5.2012

  uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411415.5.2012

  uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411315.5.2012

  uchwała nr XXV/166/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411215.5.2012

  zarządzenie nr 224 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411115.5.2012

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Sannikach z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Sanniki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.411015.5.2012

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Sannikach z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410915.5.2012

  uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 maja 2008r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410815.5.2012

  uchwała nr XVIII/90/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410715.5.2012

  uchwała nr XVII/78/12 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.