Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61064.9.2012

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61054.9.2012

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61044.9.2012

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61034.9.2012

  decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61024.9.2012

  zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61013.9.2012

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61003.9.2012

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60993.9.2012

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60983.9.2012

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60973.9.2012

  uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60963.9.2012

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60953.9.2012

  uchwała nr 185/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60943.9.2012

  zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60933.9.2012

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60923.9.2012

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60913.9.2012

  uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60903.9.2012

  uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Orlika w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60893.9.2012

  zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60883.9.2012

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie Jeziory.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60873.9.2012

  uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 ? 2017?

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.