Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60863.9.2012

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60853.9.2012

  uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60843.9.2012

  uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60833.9.2012

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60823.9.2012

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60813.9.2012

  uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/29/2011 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60803.9.2012

  uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60793.9.2012

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie gminy Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60783.9.2012

  uchwała nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607731.8.2012

  zarządzenie nr 378 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607631.8.2012

  zarządzenie nr 263/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607531.8.2012

  uchwała nr XLII/226/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607431.8.2012

  zarządzenie nr 0050.158.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2021

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607331.8.2012

  zarządzenie nr 0050.109.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607231.8.2012

  zarządzenie nr 0050.99.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607131.8.2012

  zarządzenie nr 0050.73.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607031.8.2012

  zarządzenie nr 0050/43/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606931.8.2012

  zarządzenie nr 0050/23/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606831.8.2012

  zarządzenie nr 0151/12/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606731.8.2012

  uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zwoleniu

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.