Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606631.8.2012

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im.Bohaterów Walki z Faszyzmem ul. Wojska Polskiego 78

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606529.8.2012

  zarządzenie nr 90/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 października 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Rady Miasta nr XXXIX/372/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606429.8.2012

  uchwała nr XXXVII/472/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606328.8.2012

  uchwała nr XXIII/103/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązki realizacji zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606228.8.2012

  uchwała nr XXIII/104/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rybno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606128.8.2012

  uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ceranów za 2011rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606028.8.2012

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605928.8.2012

  uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605828.8.2012

  uchwała nr XXVII/117/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum prowadzonej przez GZEAS w Korytnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605728.8.2012

  uchwała nr XXVII/116/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korytnica na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605628.8.2012

  uchwała nr XVII-130-2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605528.8.2012

  lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2012r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Kadencja na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605428.8.2012

  uchwała nr 120/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo obejmującego wybrane obszary planistyczne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605328.8.2012

  uchwała nr 110/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605228.8.2012

  uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sypniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605128.8.2012

  uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Komornica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605028.8.2012

  uchwała nr XXII/208/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604928.8.2012

  uchwała nr XXII/207/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604828.8.2012

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604728.8.2012

  uchwała nr XXIII/108/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybno

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.