Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604628.8.2012

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604528.8.2012

  uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Klwów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604428.8.2012

  uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie i Publicznemu Gimnazjum w Klwowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604328.8.2012

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604228.8.2012

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 30 czerwca 2012r."

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604124.8.2012

  uchwała nr XXII/28/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604024.8.2012

  uchwała nr XV/184/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603924.8.2012

  uchwała nr XV/183/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603824.8.2012

  uchwała nr XV/182/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii w Lubiejewie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603724.8.2012

  uchwała nr XXIX/249/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603624.8.2012

  uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603524.8.2012

  uchwała nr 1634/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603424.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju unstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastem Sochaczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603324.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603224.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603124.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603024.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.602924.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzoećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012 zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.602824.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.602724.8.2012

  uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.