Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.225315.5.2012

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.225215.5.2012

  uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie.

 • DZ. URZ. 2012.225115.5.2012

  uchwała nr XVI/127/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubince.

 • DZ. URZ. 2012.225015.5.2012

  uchwała nr XVI/126/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.


 • DZ. URZ. 2012.224915.5.2012

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej

 • DZ. URZ. 2012.224815.5.2012

  uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bysta-Sidzina w roku 2012.

 • DZ. URZ. 2012.224715.5.2012

  uchwała nr XVIII/ 94 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

 • DZ. URZ. 2012.224615.5.2012

  uchwała nr XVIII/ 96 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2012.224515.5.2012

  uchwała nr XVIII/ 95 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.224415.5.2012

  uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.

 • DZ. URZ. 2012.224314.5.2012

  uchwała nr XXI/89/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach

 • DZ. URZ. 2012.224214.5.2012

  uchwała nr XVI/178/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 • DZ. URZ. 2012.224114.5.2012

  sprawozdanie nr 1/2012 Gminy Chełmek z dnia 4 maja 2012r. z wykonania budżetu za 2011 rok Marzec 2012

 • DZ. URZ. 2012.224014.5.2012

  uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .

 • DZ. URZ. 2012.223914.5.2012

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.223814.5.2012

  uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.223714.5.2012

  uchwała nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/256/05 Rady Gminy w Szczucinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. 2012.223614.5.2012

  uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.223514.5.2012

  uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.223414.5.2012

  uchwała nr XIX/96/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.