Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.219314.5.2012

  uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.219214.5.2012

  uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Nowe Brzesko z zakresu wspierania rodziny.

 • DZ. URZ. 2012.219114.5.2012

  uchwała nr XVII/104/2012r Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Nowe Brzesko w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2012.219014.5.2012

  uchwała nr XV / 152 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2012 roku


 • DZ. URZ. 2012.218914.5.2012

  uchwała nr XIX/381/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.

 • DZ. URZ. 2012.218814.5.2012

  uchwała nr XIX/368/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.218714.5.2012

  uchwała nr XV/119/20112 Rady Gminy Radziemice z dnia 22 marca 2012r. w sprawie; gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice

 • DZ. URZ. 2012.218614.5.2012

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujace osobom fizycznym oraz ustalenia innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. 2012.218514.5.2012

  uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • DZ. URZ. 2012.218414.5.2012

  uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.218314.5.2012

  uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr VII/32/2003 Rady Gminy Lubień z dnia 25.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubień.

 • DZ. URZ. 2012.218214.5.2012

  uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej

 • DZ. URZ. 2012.218114.5.2012

  uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ?Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe? na terenie Gminy Lubień.

 • DZ. URZ. 2012.218014.5.2012

  uchwała nr XL/532/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.217914.5.2012

  uchwała nr XL/530/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nazw ulic.

 • DZ. URZ. 2012.217814.5.2012

  uchwała nr XIV/137/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.217714.5.2012

  uchwała nr XII/112/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.

 • DZ. URZ. 2012.217614.5.2012

  uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Wiśniowa

 • DZ. URZ. 2012.217514.5.2012

  uchwała nr XVI/162/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.217414.5.2012

  uchwała nr XV/124/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.